Spelbord

2019-2020

Het spelbord is een veld waarin figuren kiezen welke richting ze uit gaan, en met welke intentie en kracht ze dit doen. Hoe verhouden de figuren zich tot elkaar? Welke verbanden leggen wij als kijkers en spelers? Het centrum van het speelbord is opgebouwd uit stenen voor de vier windrichtingen: Noord, West, Oost en Zuid.